INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Identifikace správce
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů
 • Účely zpracování osobních údajů
 • Právní základ zpracování osobních údajů
 • Doba trvání zpracování osobních údajů
 • Vymezení možných příjemců osobních údajů
 • Zdroje zpracovávaných osobních údajů a provádění jejich aktualizace
 • Základní práva daná nařízením GDPR v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
 • Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
 • Zásady zpracování osobních údajů správcem
 • Uplatnění práv