Ceník servisních prací

Sazba za 1 AW práce

- mechanické práce 149 Kč bez DPH
- elektrikářské práce a diagnostika 172 Kč bez DPH
- karosářské práce 172 Kč bez DPH
- lakýrnické práce 172 Kč bez DPH

AW = pracovní jednotka = 5'
1 hodina práce = 12 AW

Cena je tvořena katalogem prací stanoveným množstvím pracovních jednotek (AW) násobená schválenou sazbou pro servis obchodního zástupce.


Ceny jsou uvedeny v Kč.

Uvedené ceny jsou za uvedenou samostatně provedenou normovanou pracovní operaci bez DPH.

Ve výběru jsou uvedeny pouze vzorové typy a modely vozů. Uvedené hodnoty se vztahují k provedení karoserie sedan.

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Vlivem různého provedení pro jednotlivé trhy, výbavu, provedení karoserie a modifikací modelů v průběhu výroby se mohou skutečné ceny pro konkrétní vůz lišit.

V závislosti na rozsahu prací nebo ztížením opravy může dojít k odchylkám od uvedených hodnot. Závazný je aktuálně platný katalog prací obsahující veškeré informace.
 
Ceny jsou platné od 1.10.2019.