Ceník servisních prací

Sazba za 1 AW práce

- mechanické práce 149 Kč bez DPH
- elektrikářské práce a diagnostika 172 Kč bez DPH
- karosářské práce 172 Kč bez DPH
- lakýrnické práce 172 Kč bez DPH

AW = pracovní jednotka = 5'
1 hodina práce = 12 AW

Cena je tvořena katalogem prací stanoveným množstvím pracovních jednotek (AW) násobená schválenou sazbou pro servis obchodního zástupce.


Ceny jsou uvedeny v Kč.

Uvedené ceny jsou za uvedenou samostatně provedenou normovanou pracovní operaci bez DPH. 
 
  
Ceny jsou platné od 1.10.2019.